TRƯỞNG PHÒNG ĐẤT ĐAI

Lương: Thỏa thuận

Địa điểm: Lào Cai

Phòng ban: Phát triển Dự án

Hạn nộp hồ sơ: 27/08 — 26/10/2020

Mô tả công việc

CHỨC NĂNG CHÍNH :

Phụ trách các nội dung liên quan đến mảng đất đai dự án:

- Chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai trong quá trình triển khai Dự án:

+ Đăng ký bổ sung Dự án vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

+ Quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

+ Xác định đơn giá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

+ Ký hợp đồng thuê đất, bàn giao đất ngoài thực địa.

+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

+ Các thủ tục pháp lý liên quan đến điều kiện mở bán bất động sản.

+ Các công việc khác có liên quan.

- Chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến giải phóng mặt bằng trong quá trình triển khai Dự án:

+ Xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng; phối hợp cùng Trung tâm phát triển quỹ đất tại địa phương kiểm kê vật tư, hoa màu trên đất; lập và rà soát phương án đền bù giải phóng mặt bằng.

+ Vận động, thuyết phục người dân tạo điều kiện kiểm đếm, chấp thuận nhận tiền đền bù theo phương án đền bù giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt; trình xin phê duyệt kinh phí giải phóng mặt bằng.

+ Kiểm soát, theo dõi, hỗ trợ Trung tâm phát triển quỹ đất trong việc thực hiện chi trả thanh toán tiền đền bù giải phóng mặt bằng.

+ Các công việc khác có liên quan.

- Làm việc với Cơ quan quản lý nhà nước giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thủ tục pháp lý Dự án

- Tham mưu, tư vấn, đề xuất phương án giải quyết cho cấp trên về các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.

Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác theo phân công tại từng thời điểm của cấp trên.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Ảnh chân dung  *
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)  *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển