CHUYÊN VIÊN CHÍNH PHÁP LÝ DỰ ÁN

Lương: Thỏa thuận

Địa điểm: Quảng Ninh

Phòng ban: Xây dựng

Hạn nộp hồ sơ: 19/08 — 01/10/2020

Mô tả công việc

  1. NHIỆM VỤ CHÍNH:
  • Theo dõi, thúc đẩy công tác pháp lý tại từng giai đoạn và từng cấp (Tập đoàn,Vùng, Khối) của dự án được giao nhiệm vụ.
  • Thẩm định triển khai nội dung các thủ tục pháp lý gửi đến CQNN phục vụ đầu tư dự án, các loại giấy phép;
  • Trong công tác kết thúc đầu tư :

+ Thẩm định Phương án, kế hoạch nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục;

+ Thẩm định Phương án kiểm định an toàn, chất lượng công trình (Trước khi chuyển CQNN);

         + Thẩm định Phương án chứng nhận an toàn chất lượng công trình (Trước khi chuyển CQNN);

·         Công tác lưu trữ hồ sơ: kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ dự án            tại các bên liên quan: Đơn vị Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, Đơn vị tổng thầu…

·         Thực hiện công tác hành chính, thư ký Ban và các công việc  khác được Trưởng Ban              XD phân công.

 
  • Tổng hợp báo cáo hàng tuần/tháng/quý/năm cho Ban XD Vùng ….
  1. YÊU CẦU CÔNG VIỆC
  • Tốt nghiệp đại học 1 trong những chuyên nghành xây dựng, Kinh tế xây dựng sau:  Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật XD công trình Giao thông, Kỹ thuật xây dựng công trình Thủy.  Có các chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực hoạt động xây dựng về Quản lý dự án xây dựng công trình ; Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình chuyên nghành xây dựng.
  1. YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ, KINH NGHIỆM
  • Đã từng có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm, thâm niên công tác xây dựng, quản lý dự án đầu tư

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển