CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN (KẾ TOÁN CHI PHÍ XDCB VÀ QUYẾT TOÁN VỐN)

Lương: Thỏa thuận

Địa điểm: Quảng Ninh

Phòng ban: Tài chính Kế toán

Hạn nộp hồ sơ: 23/09 — 23/10/2020

Mô tả công việc

 1. NHIỆM VỤ CHÍNH: KẾ TOÁN CHI PHÍ XDCB VÀ QUYẾT TOÁN VỐN

•         Theo dõi, quản lý các hợp đồng xây dựng – nắm các thông tin chi tiết về giá trị hợp đồng, thời gian thực hiện, các hạng mục cần hoàn thành;

•         Kiểm tra hóa đơn, chứng từ đầu vào trong hoạt động đầu tư XDCB. Tập hợp hồ sơ thanh toán, trình duyệt hồ sơ giải ngân vốn vay thanh toán cho nhà thầu. Kiểm tra tính hợp lệ - chính xác của các chứng từ kế toán trước khi ghi sổ - hạch toán;

•         Theo dõi công nợ khách hàng, công nợ theo hợp đồng;

•         Tập hợp, phân bổ chi phí, theo dõi phân loại chi phí và tính giá thành từng công trình, hạng mục để phục vụ cho việc quyết toán tổng giá trị công trình xây dựng;

•         Theo dõi các khoản chi phí xây dựng dở dang, chi phí trích trước, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;

•         Thực hiện công tác kế toán chủ đầu tư, kế toán XDCB: Tập hợp chi phí đầu tư, lập sổ sách, báo cáo thống kê chi phí đầu tư XDCB hàng tháng, quý, năm;

•         Tập hợp chi phí đầu tư, đối chiếu và kiểm tra hồ sơ phê duyệt tổng mức dự toán, quyết toán dự án đầu tư;

•         Thực hiện công tác kế toán công nợ với người nhận thầu: Kiểm tra hợp đồng, theo dõi, đôn đốc tiến độ thanh toán theo hợp đồng mua hàng và giao thầu; Kiểm tra và cập nhật hóa đơn mua hàng và cung cấp dịch vụ; Lập biên bản đối chiếu công nợ với khách hàng và thanh quyết toán hợp đồng; Lập sổ sách, báo cáo chi tiết và tổng hợp công nợ phải thu phải trả với người nhận thầu;

•         Lập các báo cáo công việc định kỳ theo quy định, lập báo cáo quản trị theo yêu cầu của cấp trên;

•         Các công trình xây dựng thường kéo dài qua nhiều kỳ kế toán, cho nên kế toán xây dựng cần có cách thức quản lý - theo dõi - kiểm soát tiến độ thi công và phân bổ chi phí cho từng giai đoạn hoàn thành;

•         Phân loại, lưu trữ sổ sách kế toán khoa học, tham gia các cuộc họp liên quan, thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu.

2. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Trình độ và chuyên ngành: Tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành Kế toán XDCB; Kính tế xây dựng; Kế toán Chi phí giá thành;

3. YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ, KINH NGHIỆM

Có kính nghiệm làm kế toán xây dựng cơ bản ít nhất 2 năm. Tinh thần làm việc nhóm cao.

4. YÊU CẦU KHÁC

  • Yêu cầu sức khoẻ tốt
  • Độ tuổi 26-40

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Công việc hiện tại của bạn *
Ảnh chân dung  *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển