Chuyên viên sản xuất phim - Người dẫn chương trình

Lương: Thỏa thuận

Địa điểm: Hà Nội

Phòng ban: Truyền thông - Marketing

Hạn nộp hồ sơ: 22/07 — 21/09/2020

Mô tả công việc

-    Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của các cấp lãnh đạo các cấp và yêu cầu đăng kí của Biên tập nếu cần dẫn hiện trường, thu âm, phỏng vấn…

-    Dẫn các sự kiện theo đề xuất của phòng Sự kiện

-    Thu âm lời bình theo đúng kịch bản được duyệt

-    Viết kịch bản chương trình,hỗ trợ chương trình sự kiện về mặt nội dung và MC

-    Nắm rõ kịch bản phim,khi đọc lời bình có thể sửa các câu từ cho hợp với văn phong và sở trường nhưng không làm thay đổi ,sai lệch nội dung trường đoạn hay kịch bản tổng thể.

-    Tuân thủ nghiêm ngặt các deadline công việc và các yêu cầu đối với sản phẩm thực hiện.

-    Viết lời bình cho phim, lời dẫn MC

-    Dẫn chương trình theo yêu cầu hoặc phù hợp với nội dung kịch bản

-    Đọc lời bình

-    Chủ động giải quyết hoặc báo cáo lãnh đạo những vấn đề phát sinh liên quan đến nhiệm vụ được giao.

-    Báo cáo công việc cho cấp quản lý theo định kỳ hoặc đột xuất

-    Các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng tại từng thời điểm.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh
Nội dung (Cover letter)
Giới tính (Gender)
Số năm kinh nghiệm (Years of experience)
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển