Giám đốc Tài chính

Lương: Thỏa thuận

Địa điểm: Hà Nội

Phòng ban: Tài chính Kế toán

Hạn nộp hồ sơ: 21/08 — 22/09/2020

Mô tả công việc

Giám đốc Tài chính - Sun World Holding
I. TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC
- Tham mưu, tư vấn, thực hiện các công việc trong lĩnh vực tài chính, quản lý và giám sát thực hiện ngân sách các ĐVTV thuộc Khối
- Xây dựng các quy định, quy trình, biểu mẫu báo cáo quản lý Tài chính kế toán trong hệ thống Sun World
- Tổ chức và Quản lý hiệu quả công tác Tài chính và Kế toán đáp ứng cho việc  hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh của toàn công ty và đảm bảo tuân thủ quy định của công ty và nhà nước
- Tham gia vào quy trình vận hành của Khối nhằm đảm bảo quyền lợi và hạn chế tối đa rủi ro tài chính trong hoạt động của Khối Sun World
- Phối hợp với Ban Tài chính Tập đoàn theo Ma trận phận nhiệm

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1.  Giám sát việc thực hiện và tuân thủ các quy trình, quy định Tài chính kế toán của Nhà nước hiện hành và của hệ thống Sun World tại các Đơn vị Thành viên
- Quản lý điều phối dòng tiền
- Lập báo cáo tài chính hợp nhất của Sun World Holding
2.  Phân tích kinh doanh và tài chính
- Triển khai việc thiết kế, tổ chức thông tin, tổng hợp thông tin phục vụ công tác phân tích hoạt động kinh doanh; 
- Xây dựng benchmark (tiêu chuẩn) kinh tế tài chính lĩnh vực vui chơi giải trí làm cơ sở phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của các đơn vị thành viên Khối SW;
- Xây dựng các mô hình phân tích kinh doanh phù hợp; 
- Đề xuất và phối hơp với Ban Công nghệ thông tin xây dựng hệ thống khảo sát thông tin phân tích tại từng đơn vị thành viên;
- Phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích tài chính và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh định kỳ hoặc theo chuyên đề;
3.  Kế hoạch ngân sách
- Xây dựng quy định quản lý tình hình sử dụng ngân sách Khối Sun World;
- Xây dựng hệ thống định mức chi phí phù hợp với từng hoạt động kinh doanh tại từng công viên/đơn vị thành viên; 
- Xây dựng hệ thống mẫu biểu báo cáo ngân sách, đề xuất xây dựng hệ thống phần mềm kiểm soát tình hình thực hiện ngân sách;
- Triển khai, hướng dẫn xây dựng, thẩm định ngân sách và giám sát việc thực hiện kế hoạch ngân sách của các ĐVTV Khối Sun World;
- Kiểm tra, quyết toán tình hình sử dụng ngân sách các ĐVTV Khối Sun World định kỳ hoặc hằng năm;
4. Xây dựng hệ thống kế toán quản trị và quản trị tài chính
- Xây dựng các hệ thống mã phí, từ điển, báo cáo liên quan Kế toán
- Thẩm tra, đánh giá, bổ sung các chính sách và chi phí.
- Thực hiện công tác đào tạo chuyên môn, hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân sự kế toán, tài chính toàn Khối SW;
5. Huy động vốn
- Huy động các nguồn lực tài chính đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty

III. YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC, TRÌNH ĐỘ & KINH NGHIỆM
1.  Về phẩm chất và năng lực
- Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.
- Trung thực, dũng cảm, nhiệt tình công tác.
- Sáng tạo trong công việc.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt
2.  Về trình độ
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán 
- Vi tính văn phòng thành thạo.
3.  Về kinh nghiệm
- Ít nhất trên 10 năm kinh nghiệm trong công tác Tài chính Kế toán
- Ít nhất trên 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển