PHÓ BAN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VÙNG TÂY BẮC

Lương: Thỏa thuận

Địa điểm: Lào Cai

Phòng ban: Phát triển Dự án

Hạn nộp hồ sơ: 27/08 — 26/10/2020

Mô tả công việc

Trực tiếp quản lý, điều hành công việc và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi được Trưởng Ban phân công, uỷ quyền.

1. Mảng Kế hoạch – Đầu tư:

- Nghiên cứu, tìm kiếm các cơ hội đầu tư, phân tích đánh giá các vấn đề có liên quan để tham mưu ra các quyết định đầu tư; phân tích đánh giá các rủi ro, các vấn đề có liên quan trong quá trình triển khai Dự án, có ảnh hưởng đến hiệu quả của Dự án trong tương lai để quyết định đầu tư hoặc điều chỉnh Dự án.

- Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ tất cả các thủ tục pháp lý trong quá trình triển khai Dự án và quá trình vận hành khai thác Dự án (rà soát căn cứ trên Khung pháp lý đã được phê duyệt, Các quy định về xử phạt hành chính); từ đó thúc đẩy, nhắc nhở và đề xuất các giải pháp giải quyết vướng mắc.

- Chủ trì, phối hợp với đối tác và các phòng ban liên quan của Tập đoàn để lập hồ sơ để được lựa chọn làm Nhà đầu tư.

- Quản lý và thực hiện chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến Quy hoạch - Xây dựng trong quá trình triển khai, thực hiện Dự án:

+ Tổng hợp pháp lý và trình hồ sơ thẩm định, phê duyệt Quy hoạch ngành, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, điều chỉnh các quy hoạch (nếu có).

+ Tổng hợp pháp lý và trình hồ sơ thẩm định, phê duyệt thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thẩm duyệt PCCC và xin cấp Giấy phép xây dựng.

+Tổng hợp pháp lý và thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác kiểm tra, nghiệm thu hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng, thủ tục thanh quyết toán (nếu có), các thủ tục liên quan đến giấy phép khai thác cho các Dự án đặc thù (Cảng hàng không quốc tế,...),…

2. Mảng Đất đai:

- Quản lý và triển khai công tác chuẩn bị hồ sơ, thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai trong quá trình triển khai Dự án:

+ Đăng ký bổ sung Dự án vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

+ Quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

+ Xác định đơn giá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

+ Ký hợp đồng thuê đất, bàn giao đất ngoài thực địa.

+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

+ Các thủ tục pháp lý liên quan đến điều kiện mở bán bất động sản.

+ Các công việc khác có liên quan.

- Quản lý và triển khai công tác chuẩn bị hồ sơ, thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến giải phóng mặt bằng trong quá trình triển khai Dự án:

+ Xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng; phối hợp cùng Trung tâm phát triển quỹ đất tại địa phương kiểm kê vật tư, hoa màu trên đất; lập và rà soát phương án đền bù giải phóng mặt bằng.

+ Vận động, thuyết phục người dân tạo điều kiện kiểm đếm, chấp thuận nhận tiền đền bù theo phương án đền bù giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt; trình xin phê duyệt kinh phí giải phóng mặt bằng.

+ Kiểm soát, theo dõi, hỗ trợ Trung tâm phát triển quỹ đất trong việc thực hiện chi trả thanh toán tiền đền bù giải phóng mặt bằng.

- Tham mưu, tư vấn, đề xuất phương án giải quyết cho cấp trên về các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.

Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác theo phân công tại từng thời điểm của cấp trên.

Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác theo phân công tại từng thời điểm của cấp trên.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Ảnh chân dung  *
Giới tính (Gender)  *
Số CMT/Căn cước/Hộ chiếu (Social security number/Passport)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)  *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển