TRƯỞNG PHÒNG CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG

Lương: Thỏa thuận

Địa điểm: Quảng Ninh

Phòng ban: Cảnh quan-Vệ sinh-Môi trường

Hạn nộp hồ sơ: 07/09 — 07/10/2020

Mô tả công việc

 

  1. NHIỆM VỤ CHÍNH:

1.      THIẾT KẾ CẢNH QUAN

•   Lên ý tưởng và triển khai các thiết kế mới theo định hướng của công ty và Tập đoàn

•   Phát triển, thể hiện ý tưởng thành Hồ sơ thiết kế Concept các công trình

•   Hướng dẫn, triển khai, giám sát tác giả, cộng tác viên, đối tác thiết kế kỹ thuật.

2.      CHĂM SÓC CÂY XANH – CẢNH QUAN

•   Lên kế hoạch công việc chăm sóc cây xanh các khu vực thuộc phạm vi quản lý

•   Xây dựng quy trình chăm sóc, cắt tỉa, bón phân và phun thuốc định kỳ cho các loại cây

•   Đề xuất, thực hiện chiến lược chăm sóc, ươm cây với ban lãnh đạo

•   Tham mưu về nhu cầu mua cây xanh cho các dự án mới

•   Đề xuất với ban lãnh đạo cải tiến quy trình về chăm sóc, nghiệm thu cây xanh và các phương án thay thế cảnh quan phù hợp

•   Kiểm tra và kí các hồ sơ liên quan đến cây xanh cho các nhà thầu

3.      VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

•   Lên kế hoạch công tác vệ sinh thuộc khu vực quản lý

•   Xây dựng quy trình hoạt động của Bộ phận

•   Quản lý điều phối công việc của Bộ phận vệ sinh môi trường

•   Đề xuất chiến lược, xem xét góp ý cải tiến công tác vệ sinh

•   Kiểm tra và kí các hồ sơ liên quan đến vệ sinh môi trường với các nhà thầu

 4. CÔNG TÁC QUẢN LÝ – ĐÀO TẠO NHÂN SỰ

•   Xây dựng, đề xuất  kế hoạch đào tạo nhân sự về chuyên môn, quy trình đáp ứng nhu cầu công việc

•   Đánh giá chất lượng nhân sự khi tuyển dụng, tái ký HĐLĐ và trong các kỳ đánh giá theo quy định

•   Quản lý chung nhân sự bộ phận: đảm bảo chất lượng chuyên môn, tuân thủ kỷ luật, tác phong nơi làm việc

•   Hỗ trợ, đôn đốc nhân sự tham gia các hoạt động chung của Công ty

  1. YÊU CẦU CÔNG VIỆC
  • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành thiết kế, nông-lâm nghiệp, môi trường, cảnh quan…
  1. YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ, KINH NGHIỆM

Có kiến thức chuyên sâu về cảnh quan, khoa học vườn ươm, trồng/chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường

  1. YÊU CẦU KHÁC
  • Yêu cầu sức khoẻ tốt
  • Độ tuổi 28-45

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Công việc hiện tại của bạn
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển