Chuyên viên kế toán mảng doanh thu (Yoko Onsen Quang Hanh)

Lương: Thỏa thuận

Địa điểm: Quảng Ninh

Phòng ban: Tài chính Kế toán

Hạn nộp hồ sơ: 29/10 — 28/11/2020

Mô tả công việc

Nhiệm vụ chính:

  • Làm việc với cơ quan thuế, nắm rõ luật thuế liên quan đến hoạt động bán hàng của doanh nghiệp.
  • Quản lý và thực hiện tất cả nhiệm vụ kế toán về doanh thu và thuế, công nợ.
  • Theo dõi kiểm soát, đối chiếu công nợ phải thu hàng ngày
  • Ghi nhận, theo dõi, tư vấn việc thực hiện chương trình khuyến mãi, chiết khấu đúng quy định
  • Kiểm soát quy trình in, phát hành và quản lý lưu trữ hóa đơn của công ty
  • Phát hành, đối chiếu ghi nhận doanh thu đầy đủ, kịp thời và chính xác

Yêu cầu: Đã có kinh nghiệm làm việc tại vị trí ứng tuyển cho các khách sạn, khu du lịch 5 sao.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển