Kế toán trưởng

Lương: Thỏa thuận

Địa điểm: Hà Nội

Phòng ban: Tài chính Kế toán

Hạn nộp hồ sơ: 09/11 — 09/12/2020

Mô tả công việc

1.     Tham mưu các vấn đề liên quan đến Tài chính – Kế toán đảm bảo tuân thủ đúng Quy chế tài chính của Pháp luật và Tập đoàn

2.     Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, tổ chức hạch toán theo đúng chế độ qui định của Nhà nước và Tập đoàn, thực hiện công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu, chứng từ kế toán, chấp hành quản lý sử dụng hóa đơn theo đúng quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

3.     Rà soát, đối chiếu và đôn đốc thu hồi và thanh toán công nợ

4.     Thực hiện và kiểm soát các số liệu báo cáo quản trị nội bộ và các báo cáo thống kê cho các cơ quan chức năng theo yêu cầu

5.     Chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của các tờ khai thuế hàng tháng, hàng quý và quyết toán năm theo quy định

6.      Chịu trách nhiệm trong hoạt động quyết toán thuế,  làm việc với kiểm toán để thực hiện Báo cáo tài chính hàng năm theo quy định.

7.       Phối hợp với bộ phận Hành chính thực hiện tốt công tác kiểm kê tài sản hàng kỳ và đề xuất các biện pháp giải quyết, xử lý khi có các trường hợp thất thoát xảy ra;

 

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển