TUYỂN CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH

Lương: 20,000,00025,000,000 VNĐ

Địa điểm: Hà Nội

Phòng ban: Tài chính Kế toán

Hạn nộp hồ sơ: 12/11 — 12/12/2020

Mô tả công việc

  1. Xây dựng kế hoạch chi tiết Ngân sách tài chính năm cho Khối và các công ty thành viên. Kiểm tra, theo dõi, báo cáo quá trình thực hiện ngân sách tại Khối và các công ty thành viên.
  2. Lập kế hoạch chi tiết dòng tiền thu BĐS ngắn hạn, trung và dài hạn. Phân tích sự biến động, thực tế so với kế hoạch để đề xuất với Lãnh đạo các giải pháp để đạt hiệu quả.
  3. Thực hiện chi tiết xây dựng giá bán Bất Động Sản, đề xuất xây dựng cấu trúc bán hàng BĐS của từng dự án tại từng thời kỳ khác nhau để đạt hiệu quả cao nhất
  4. Phối hợp cùng với phòng Chính sách bán hàng xây dựng phuong án bán hàng, tiến độ thu tiền, các chính sách đi kèm sao cho hiệu quả nhất.
  5. Phân tích, thiết lập các công cụ quản trị và giảm thiểu rủi ro tài chính trong công tác bán hàng
  6. Tổng hợp số liệu và lập báo cáo chi tiết tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu, dòng tiền bán BĐS
  7. Làm việc trực tiếp với các Ngân hàng để đưa ra các chính sách cho vay bán lẻ các dự án BĐS
  8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, phân công công việc của Trưởng Ban

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển