CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG - CẢNG HKQT VÂN ĐỒN

Lương: 9,000,00015,000,000 VNĐ

Địa điểm: Quảng Ninh

Phòng ban: Hàng không

Hạn nộp hồ sơ: 11/01 — 30/04/2021

Mô tả công việc

I. NHIỆM VỤ CHÍNH:

- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng dịch vụ hành không, phi hàng không của các đơn vị và các nhà thầu cung cấp dịch vụ hàng không tại Cảng theo quy định của pháp luật.

- Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, quy định  và quy trình trong khai thác nhằm phát hiện, ngắn ngừa, cảnh báo những hiện tượng vi phạm hoặc không tuân thủ có thể dẫn đến các rủi ro gây mất an ninh, an toàn.

II. YÊU CẦU:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)  *
Giới tính (Gender)
Địa chỉ thường trú (Permanent address)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)  *
Địa chỉ hiện tại (Current Address)  *
Số năm kinh nghiệm (Years of experience)  *
Mức lương mong muốn  *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển