GIÁM SÁT AN TOÀN KHU BAY - CẢNG HKQT VÂN ĐỒN

Lương: 7,000,00016,000,000 VNĐ

Địa điểm: Quảng Ninh

Phòng ban: Hàng không

Hạn nộp hồ sơ: 01/01 — 31/01/2021

Mô tả công việc

I. TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC

Phụ trách việc đảm bảo an toàn toàn bộ hoạt động khai thác tại khu bay

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

  1. Giám sát toàn bộ an toàn hoạt động tại khu bay
  2. Giám sát hoạt động của trang thiết bị trên sân đỗ tàu bay
  3. Kiểm soát quy định an toàn trên sân đỗ
  4. Đầu mối liên lạc với đài KSKL tại sân đỗ tàu bay
  5. Chủ trì thực hiện nhiệm vụ của Tổ an toàn đường CHC
  6. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc/ Trưởng phòng/Bộ phận

III. YÊU CẦU

  1. Tốt nghiệp đại học thuộc chuyên ngành kỹ thuật, xây dựng hoặc pháp luật;
  2. Có khả năng thành thạo tiếng Anh (TOEIC 450 hoặc tương đương trở lên);
  3. Ưu tiên nhân sự có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện về tiêu chuẩn khai thác cảng hàng không, sân bay, công tác giám sát an toàn khai thác cảng hàng không, sân bay do Cục Hàng không Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện cấp.
  4. Ưu tiên nhân sự có tối thiểu 05 năm làm việc trong lĩnh vực quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Đơn vị công tác gần nhất  *
Mức lương mong muốn  *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển