NHÂN VIÊN CỨU HỎA - CẢNG HKQT VÂN ĐỒN

Lương: 5,300,0008,000,000 VNĐ

Địa điểm: Quảng Ninh

Phòng ban: Hàng không

Hạn nộp hồ sơ: 01/01 — 31/01/2021

Mô tả công việc

 

I. TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC

     Phụ trách việc PCCC

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

  1. Đảm bảo công tác PCCC
  2. Kiểm tra thiết bị chữa cháy toàn bộ cảng hàng không
  3. Phụ trách cắt cỏ khu bay, vệ sinh sân đường
  4. Bảo trì khu bay
  5. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc/ Trưởng phòng/Bộ phận

III. YÊU CẦU

1. Về trình độ

a) Tốt nghiệp THPT trở lên

b) Có kinh nghiệm trong công tác PCCC, cứu nạn cứu hộ

c) Ưu tiên đã tham gia lực lượng PCCC chuyên nghiệp.

2. Về kinh nghiệm

Ít nhất có 01 năm kinh nghiệm trong công tác PCCC.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)  *
Địa chỉ hiện tại (Current Address)  *
Số năm kinh nghiệm (Years of experience)  *
Mức lương mong muốn
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển