Fansipan Sa Pa _Kế toán tổng hợp

Lương: 10,000,00015,000,000 VNĐ

Địa điểm: Lào Cai

Phòng ban: Tài chính Kế toán

Hạn nộp hồ sơ: 27/09 — 26/11/2020

Mô tả công việc

  • Kiểm tra tính hợp lý và hợp lệ của chứng từ kế toán theo quy định
  • Kiểm tra định khoản – chuyển sổ cái
  • Thực hiện công tác liên quan đến kế toán tổng hợp, báo cáo tài chính
  • Kiểm tra số liệu của các phần hành kế toán khác: giữa chi tiết và tổng hợp; kiểm tra báo cáo tồn kho giữa kho chi tiết và tổng hợp
  • Kiểm tra báo cáo doanh thu, báo cáo chi phí định kỳ và đột xuất
  • Thực hiện bút toán phân bổ, kết chuyển lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị hàng tháng và các báo cáo khác được giao

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển