CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN CÔNG NỢ - KHỐI BẤT ĐỘNG SẢN

Lương: 10,000,00013,000,000 VNĐ

Địa điểm: Hà Nội

Phòng ban: Tài chính Kế toán

Hạn nộp hồ sơ: 18/11 — 31/12/2020

Mô tả công việc

1.      Định kỳ Lập kế hoạch/Checklist công việc trong phạm vi trách nhiệm của mình đảm bảo bao quát toàn bộ công việc. Chủ động sắp xếp và tổ chức thời gian để thực hiện đủ, đúng các công việc theo kế hoạch, các mục tiêu, kết quả được giao.

2.      Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, chủ động tìm hiểu và học hỏi từ CBLĐ, đồng nghiệp từ các Chương trình đào tạo để trau dồi kiến thức và kỹ năng để đạt kết quả công việc được yêu cầu.

3.      Tuân thủ các Quy định, Quy chế, Nội quy của Tập đoàn và Công ty

4.      Hạch toán kế toán: doanh thu, chi phí, tài sản, công nợ đúng theo quy định của chuẩn mực kế toán, quy định nội bộ của Tập đoàn và các quy định hiện hành.

5.      Lập lệnh thanh toán theo hồ sơ sau khi kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý, hợp lệ của chứng từ cần tuân thủ đúng các quy định/quy trình do Tập đoàn ban hành.

6.      Kiểm soát công nợ, phải thu/phải chi; phối hợp thông báo công nợ phí dịch vụ cho Cư dân/Khách hàng

7.      Đối chiếu với ngân hàng các khoản chi, hỗ trợ lãi suất theo đúng chính sách bán hàng của từng dự án, thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn của Tập đoàn.

8.      Tính hoa hồng trả cho nhân viên kinh doanh và đại lý ký hợp đồng môi giới Bất động sản

9.      Rà soát các khoản bảo lãnh đối chiếu với bản cứng hợp đồng, yêu cầu phản hồi gia hạn hợp đồng với các bên liên quan.

10.  Trích trước các khoản doanh thu, chi phí đúng theo chuẩn mực và quy định đảm bảo chi phí Doanh thu được ghi nhận đúng kỳ.

11.  Hạch toán trích khấu hao tài sản đúng theo quy định. Thực hiện quản lý tài sản (QLTS) theo quy trình QLTS của Tập đoàn.

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành tài chính kế toán

- Ít nhất kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực kế toán

- Thành thạo tin học văn phòng

- Cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc

- Chịu được áp lực công việc


Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển *
Hà Nội
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển