TRƯỞNG PHÒNG AN TOÀN HÀNG KHÔNG - CẢNG HKQT VÂN ĐỒN

Lương: Thỏa thuận

Địa điểm: Quảng Ninh

Phòng ban: Hàng không

Hạn nộp hồ sơ: 01/01 — 30/06/2021

Mô tả công việc

I. NHIỆM VỤ CHÍNH:

Hoạch định chính sách an toàn cho toàn Cảng

Phụ trách công tác an toàn của toàn Cảng

Phụ trách công tác khẩn nguy sân bay, PCCC

Phụ trách công tác điều hành sân bay

Phụ trách công tác môi trường

Phụ trách công tác khai thác khu bay

Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.

II. YÊU CẦU:

1. Yêu cầu tối thiểu:

Trình độ đào tạo

Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành kỹ thuật

Chứng chỉ chuyên môn

-    Hệ thống quản lý an toàn

-    Tiêu chuẩn kỹ thuật sân bay, khai thác sân bay

Kiến thức chuyên môn/khác

-    Khai thác thông tin hàng không

-    Khí tượng hàng không

-    Quản lý hoạt động bay

Hiểu về ngành hàng không

-     Kiến thức chung về ngành hàng không dân dụng.

-     Lịch sử Cảng HKQT Vân Đồn.

KINH NGHIỆM

- Có thời gian làm việc ở vị trí công tác an toàn hàng không, khai thác cảng hàng không, sân bay (tương đương/liên quan) tối thiểu 05 năm trở lên.

- Có thời gian làm việc ở cảng hàng không, sân bay quốc tế (tương đương/liên quan) tối thiểu 03 năm trở lên.

2. Năng lực chuyên môn:

1

Quản lý ứng phó sự cố và bất thường

Quản lý và ứng phó các vấn đề xảy ra trong công tác an toàn và khai thác cảng

2

Kiểm soát và quản lý chính sách rủi ro

Triển khai việc đánh giá, kiểm soát vả quản lý các rủi có thẻ xảy ra trong công tác an toàn và khai thác cảng

3

Quản lý sự cải tiến

Quản lý các sự thay đổi và thực hiện các giải pháp để đáp ứng các thay đổi của quy định, tiêu chuẩn

4

Phối hợp đưa ra quyết định tại sân bay

Đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị ra Quyết định về các vấn đề khai thác cảng tại Cảng hàng không, sân bay

5

Hệ thống quản lý an toàn

Triển khai và thực hiện hệ thống quản lý an oàn

6

Tiêu chuẩn an toàn phục vụ sân đỗ

Triển khai việc giám sát an toàn phục vụ tại sân đỗ tàu bay theo tiêu chuẩn của ICAO, IATA, Cục HKVN, các hãng hàng không…

7

 

An toàn lao động

Triển khai việc đảm bảo an toàn lao động và giám sát an toàn lao động của toàn cảng

8

Môi trường hàng không

Triển khai việc đảm bảo môi trường theo DTM và các quy định về môi trường hàng không

9

Thiết kế và bảo trì cơ sở hạ tầng sân bay

Triển khai thiết kế và xây dựng các phương án khai thác khu bay, bảo trì cơ sở hạ tầng khu bay

10

Tiêu chuẩn kỹ thuật sân bay

Triển khai việc thực hiện và giám sát khu bay đảm bảo theo tiêu chuẩn của ICAO và Cục HKVN

11

Khai thác thông tin hàng không

Triển khai việc khai thác thông tin qua hệ thống AIS, AFTN,…

12

Khí tượng hàng không

Triển khai việc khai thác thông tin khí tượng hàng không thông báo đến các cơ quan, đơn vị

13

Kế hoạch bay, phân bổ tài nguyên sân bay

Triển khai kế hoạch bay đến các đơn vị trong toàn cảng, quản lý và phân bổ tài nguyên sân bay

14

Quản lý thông tin hành khách

Quản lý thông tin chuyến bay, thông tin hành khách thông qua việc khai thác hệ thống AMS, triển khai thông kê báo cáo sản lượng thông qua cảng

15

Khẩn nguy sân bay

Triển khai thực hiện khẩn nguy sân bay, điều hành trạm báo động sân bay

16

Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cưu nạn

Triển khai công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho toàn cảng

17

Phòng cháy chữa cháy

Triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy theo luật PCCC

18

Vận hành trang thiết bị khẩn nguy

Triển khai lực lượng vận hành các trang thiết bị khẩn nguy, khi có tình huống xảy ra.

19

Kiểm toán và đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật

Triển khai đánh giá nội bộ việc thực hiện đảm bảo tiêu chuẩn an toàn của các đơn vị hoạt động trong cảng

20

Y Tế sân bay

Triển khai việc đảm bảo y tế sân bay theo quy định

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển