Bí quyết chọn và giữ chân người 'Hiền - Tài' của Sun Group

Bí quyết chọn và giữ chân người 'Hiền - Tài' của Sun Group

Bí quyết chọn và giữ chân người 'Hiền - Tài' của Sun Group

Quỳnh Chi 

The LEADER Ở Sun Group, không có sự phân biệt “ông chủ” và “người làm thuê”, mọi cán bộ nhân viên đều được xem là cộng sự, là những thành viên cùng chung chí hướng trong một gia đình lớn.