Chiến lược Phát triển Nhân sự Sun Group

1. Chiến lược Phát triển Nhân sự Sun Group

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn Sun Group là xây dựng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, hợp lý về cơ cấu, có tính sẵn sàng và chủ động cao trong công việc, có khả năng tiếp cận với các phương pháp, kỹ năng quản lý hiện đại, tiên tiến, hoàn thành mục tiêu phát triển của Tập đoàn Sun Group là “Kiến tạo những công trình, những sản phẩm/dịch vụ có đẳng cấp chất lượng vượt trội; trường tồn theo thời gian; góp phần nâng cao vị thế Đất nước, nâng cao chất lượng sống của người dân và làm đẹp, làm giàu cho Tổ quốc. Xây dựng nên một thương hiệu Việt bền vững, uy tín, đẳng cấp quốc tế; góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của Thế giới

2. Các chính sách phúc lợi của Tập đoàn Sun Group

Phát triển chính sách trả thu nhập gắn liền với yêu cầu công việc, giá trị công việc và hiệu quả làm việc, đảm bảo công bằng trong nội bộ, cạnh tranh trên thị trường.

Xây dựng các chế độ phúc lợi tưởng thưởng phù hợp như chính sách khen thưởng các dịp lễ tết, chính sách bảo hiểm sức khỏe và tai nạn toàn diện, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, ngày hội doanh nghiệp, ngày hội gia đình, các hoạt động vì cộng đồng...

3. Chính sách tuyển dụng của Tập đoàn Sun Group

Thực hiện tuyển dụng theo quy trình đầy đủ, rõ ràng, đảm bảo sự công bằng, khách quan, đảm bảo cơ hội công bằng cho tất cả các ứng viên, không có sự phân biệt về chủng tộc, tôn giáo, giới tính và địa phương,…

Người thuộc Tập đoàn Sun Group cần hội tụ đủ các yếu tố sau:

Thứ nhất,  tính trung thành. Phải có sự gắn bó để hiểu được con người Sun Group, thấm nhuần văn hóa Sun Group, từ đó kiên định với mục tiêu phát triển của Tập đoàn.

Thứ hai, tính trung thực. Phải trung thực với bản thân, trung thực với đồng nghiệp và trung thực với tổ chức.

Thứ ba, kỹ năng và năng lực chuyên môn.Ngoài hai điều kiện cần có ở trên, các ứng viên cần trang bị cho mình các kỹ năng và năng lực chuyển môn phù hợp với điều kiện tuyển dụng của vị trí ứng tuyển.Đây chính là điều kiện đủ để trở thành Người Sun Group.

4. Chính sách đào tạo của Tập đoàn Sun Group

Khuyến khích, tạo điều kiện tốt nhất cho nhân viên phát triển toàn diện cả về trình độ chuyên môn và kỹ năng mềm phù hợp với từng vị trícông việc phù hợp với lộ trình phát triển nghề nghiệp của mỗi cá nhân.

5. Đào tạo cho Nhân viên mới:

Cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản đểnhân viên mới  nhanh chóng hội nhập với môi trường Sun Group

Các chức danh sẽ được mời tham gia các khóa đào tạo phù hợp với  yêu cầu công việc

6. Đào tạo phát triển nghề nghiệp:

Tùy theo theo từng chức danh và thời gian công tác, nhân viên sẽ tiếp tục được mời tham gia các khóa đào tạo nâng cao khác để hoàn thiện lộ trình đào tạo của mình.

Tin tức khác

Tìm kiếm

Giới thiệu về sun group

Tập đoàn Sun Group được thành lập tại Việt Nam vào năm 2007 bởi một nhóm các nhà doanh nghiệp trẻ thành danh ở nước ngoài. Sau gần 8 năm nỗ lực đầu tư và phát triển, đến nay, Tập đoàn Sun Group đã có một hệ thống các công ty thành viên, phát triển các tổ hợp dự án du lịch giải trí, BĐS cao cấp và hạ tầng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở nhiều địa phương.