Danh sách tin tuyển dụng

Chuyên viên phòng Nghiệp vụ - Ban Tài chính

 Số lượng: 03  Hết hạn: 30/03/2018
 Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng
 Công ty: Tập đoàn Sun Group
 Nhóm ngành nghề: Kiểm toán, Kế toán

Kiểm soát viên Tài chính kế toán- Ban Kiểm soát

 Số lượng: 03  Hết hạn: 30/03/2018
 Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng
 Công ty: Tập đoàn Sun Group
 Nhóm ngành nghề: Kiểm toán, Kế toán

[Đại diện chủ đầu tư ] [Phú Quốc] Phụ trách kỹ thuật

 Số lượng: 2  Hết hạn: 28/03/2018
 Địa điểm: Lào Cai, Phú Quốc - Kiên Giang
 Công ty: Tập đoàn Sun Group
 Nhóm ngành nghề: Dịch vụ/Du lịch/Khách sạn

[Đại diện chủ đầu tư ] [Phú Quốc] Phụ trách tài chính

 Số lượng: 3  Hết hạn: 28/03/2018
 Địa điểm: Phú Quốc - Kiên Giang
 Công ty: Tập đoàn Sun Group
 Nhóm ngành nghề: Kiểm toán, Kế toán

[Toàn Quốc- Khối Xây dựng] Chuyên viên quản lý chất lượng XDDD&CN, Hạ tầng, MEP (QA/QC)

 Số lượng: 10  Hết hạn: 15/03/2018
 Địa điểm: Quảng Ninh, Lào Cai, Phú Quốc - Kiên Giang, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng
 Công ty: Tập đoàn Sun Group
 Nhóm ngành nghề: Kỹ thuật Điện nhẹ, Xây dựng, QA-QC

Chuyên viên Quản lý thiết kế MEP (Các lĩnh vực ELV, điện nhẹ, CNTT / Cơ & Nhiệt)

 Số lượng: 2  Hết hạn: 28/02/2018
 Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội
 Công ty: Tập đoàn Sun Group
 Nhóm ngành nghề: Kỹ thuật Điện nhẹ, Điện/Điện tử

Chuyên Viên Kế Hoạch Đấu Thầu Mảng MEP

 Số lượng: 3  Hết hạn: 28/02/2018
 Địa điểm: Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hà Nội
 Công ty: Tập đoàn Sun Group
 Nhóm ngành nghề: Kỹ thuật Điện nhẹ, Xây dựng, Cơ khí

[Toàn quốc] Chuyên gia cao cấp MEP (Lĩnh vực cơ điện/ HVAC , PCCC...)

 Số lượng: 2  Hết hạn: 28/02/2018
 Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội
 Công ty: Tập đoàn Sun Group
 Nhóm ngành nghề: Kỹ thuật Điện nhẹ, Điện/Điện tử, Cơ khí

Chuyên viên Cao cấp Ban Pháp chế tại Hà Nội

 Số lượng: 02  Hết hạn: 20/02/2018
 Địa điểm: Hà Nội
 Công ty: Tập đoàn Sun Group
 Nhóm ngành nghề: Pháp lý

Toàn quốc: Tuyển dụng Kỹ sư kinh tế xây dựng (khối lượng, dự toán, thanh quyết toán, đấu thầu, tổng mức đầu tư...)

 Số lượng: 10  Hết hạn: 31/01/2018
 Địa điểm: Quảng Ninh, Phú Quốc - Kiên Giang, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng
 Công ty: Tập đoàn Sun Group
 Nhóm ngành nghề: Xây dựng

Tìm kiếm

Giới thiệu về sun group

Tập đoàn Sun Group được thành lập tại Việt Nam vào năm 2007 bởi một nhóm các nhà doanh nghiệp trẻ thành danh ở nước ngoài. Sau gần 8 năm nỗ lực đầu tư và phát triển, đến nay, Tập đoàn Sun Group đã có một hệ thống các công ty thành viên, phát triển các tổ hợp dự án du lịch giải trí, BĐS cao cấp và hạ tầng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở nhiều địa phương.