Danh sách tin tuyển dụng

Chuyên viên cao cấp Thiết kế & sáng tạo - SWH

 Số lượng: 1  Hết hạn: 31/12/2018
 Địa điểm: Hà Nội
 Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sun World
 Nhóm ngành nghề: Mỹ thuật /Thiết kế

Chuyên viên R&D làm việc tại ĐN & HCM (Sun World Holding)

 Số lượng: 3  Hết hạn: 31/12/2018
 Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
 Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sun World
 Nhóm ngành nghề: Quảng Cáo/Khuyến mãi/Đối ngoại, Marketing, Dịch vụ/Du lịch/Khách sạn

Chuyên viên cao cấp R&D làm việc tại ĐN & HCM (Sun World Holding)

 Số lượng: 2  Hết hạn: 31/12/2018
 Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
 Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sun World
 Nhóm ngành nghề: Quảng Cáo/Khuyến mãi/Đối ngoại, Marketing, Dịch vụ/Du lịch/Khách sạn

Chuyên viên Kiểm soát nội bộ

 Số lượng: 3  Hết hạn: 31/12/2018
 Địa điểm: Đà Nẵng
 Công ty: Tập đoàn Sun Group
 Nhóm ngành nghề: Kiểm toán, Kế toán

Chuyên viên cao cấp Kiểm toán nội bộ

 Số lượng: 2  Hết hạn: 31/12/2018
 Địa điểm: Đà Nẵng
 Công ty: Tập đoàn Sun Group
 Nhóm ngành nghề: Kiểm toán, Kế toán

Sales Manager for Sun World Holding- Working in Ha Noi Head office

 Số lượng: 1  Hết hạn: 30/12/2018
 Địa điểm: Hà Nội
 Công ty: Tập đoàn Sun Group
 Nhóm ngành nghề: Chăm sóc khách hàng, Dịch vụ/Du lịch/Khách sạn, Dịch vụ khách hàng

Sales executive for Sun World Holding- Working in Da Nang/Ha Noi Head office

 Số lượng: 5  Hết hạn: 30/12/2018
 Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng
 Công ty: Tập đoàn Sun Group
 Nhóm ngành nghề: Tư vấn, Dịch vụ/Du lịch/Khách sạn, Dịch vụ khách hàng

SUNEC - Chuyên viên Kiểm soát chất lượng (mảng Xây dựng)

 Số lượng: 2  Hết hạn: 31/08/2018
 Địa điểm: Quảng Ninh, Phú Quốc - Kiên Giang, Đà Nẵng
 Công ty: Thành viên Tập đoàn Sun Group
 Nhóm ngành nghề: Xây dựng

SUNEC - Trưởng phòng Quản lý thiết kế

 Số lượng: 01  Hết hạn: 31/08/2018
 Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng
 Công ty: Thành viên Tập đoàn Sun Group
 Nhóm ngành nghề: Xây dựng, Tư vấn, Pháp lý, Kiến trúc/Thiết kế nội thất, Cấp quản lý điều hành

SUNEC - Trưởng/Phó Đại diện Vùng

 Số lượng: 01  Hết hạn: 31/08/2018
 Địa điểm: Quảng Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng
 Công ty: Thành viên Tập đoàn Sun Group
 Nhóm ngành nghề: Chăm sóc khách hàng, Xây dựng, Tư vấn, Pháp lý, Nhân sự, Ngân hàng, Dịch vụ/Du lịch/Khách sạn, Dịch vụ khách hàng

Tìm kiếm

Giới thiệu về sun group

Tập đoàn Sun Group được thành lập tại Việt Nam vào năm 2007 bởi một nhóm các nhà doanh nghiệp trẻ thành danh ở nước ngoài. Sau gần 8 năm nỗ lực đầu tư và phát triển, đến nay, Tập đoàn Sun Group đã có một hệ thống các công ty thành viên, phát triển các tổ hợp dự án du lịch giải trí, BĐS cao cấp và hạ tầng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở nhiều địa phương.