Danh sách tin tuyển dụng

SUNEC-CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

 Số lượng: 1  Hết hạn: 31/12/2018
 Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng
 Công ty: Công ty TNHH SUNEC
 Nhóm ngành nghề: Xây dựng, Pháp lý, Nhân sự, Marketing

SUNEC - Trưởng/ Phó Ban quản lý dự án

 Số lượng: 05  Hết hạn: 31/12/2018
 Địa điểm: Quảng Ninh, Phú Quốc - Kiên Giang, Hà Nội
 Công ty: Thành viên Tập đoàn Sun Group
 Nhóm ngành nghề: Xây dựng

SUNEC - Trưởng Bộ phận thẩm định thiết kế

 Số lượng: 1  Hết hạn: 31/12/2018
 Địa điểm: Vĩnh Phúc, Tây Ninh, Quảng Ninh, Phú Quốc - Kiên Giang, Hà Nội, Đà Nẵng
 Công ty: Công ty TNHH SUNEC
 Nhóm ngành nghề: Kỹ thuật Điện nhẹ, Điện/Điện tử, Xây dựng, Mỹ thuật /Thiết kế, Kiến trúc/Thiết kế nội thất, Cơ khí

Sunec-Trưởng bộ phận kế hoạch & điều phối

 Số lượng: 1  Hết hạn: 31/12/2018
 Địa điểm: Quảng Ninh, Phú Quốc - Kiên Giang, Hà Nội, Đà Nẵng
 Công ty: Công ty TNHH SUNEC
 Nhóm ngành nghề: Kỹ thuật Điện nhẹ, Điện/Điện tử, Xây dựng, Mỹ thuật /Thiết kế, Kiến trúc/Thiết kế nội thất

SUNEC - Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp

 Số lượng: 01  Hết hạn: 31/12/2018
 Địa điểm: Đà Nẵng
 Công ty: Công ty TNHH SUNEC
 Nhóm ngành nghề: Chăm sóc khách hàng, Xây dựng, Tư vấn, Pháp lý, Nhân sự, Ngân hàng, Hành chính/Thư kí, Giáo dục/Đào tạo

SUNEC - Chuyên viên Kiểm soát chất lượng (Xây dựng, hoàn thiện, pháp lý dự án, an toàn lao động)

 Số lượng: 2  Hết hạn: 31/12/2018
 Địa điểm: Quảng Ninh, Phú Quốc - Kiên Giang, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng
 Công ty: Thành viên Tập đoàn Sun Group
 Nhóm ngành nghề: Xây dựng

SUNEC - Chuyên Viên Thẩm định thiết kế (MEP)

 Số lượng: 02  Hết hạn: 31/12/2018
 Địa điểm: Phú Quốc - Kiên Giang, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng
 Công ty: Công ty TNHH SUNEC
 Nhóm ngành nghề: Xây dựng, Tư vấn, Pháp lý, Kiến trúc/Thiết kế nội thất, Cấp quản lý điều hành

SUNEC-CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

 Số lượng: 01  Hết hạn: 31/12/2018
 Địa điểm: Quảng Ninh, Phú Quốc - Kiên Giang, Hà Nội, Đà Nẵng
 Công ty: Công ty TNHH SUNEC
 Nhóm ngành nghề: Điện/Điện tử, Xây dựng, QA-QC, Pháp lý

SUNEC - Trưởng/Phó Đại diện Vùng

 Số lượng: 01  Hết hạn: 31/12/2018
 Địa điểm: Quảng Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng
 Công ty: Thành viên Tập đoàn Sun Group
 Nhóm ngành nghề: Chăm sóc khách hàng, Xây dựng, Tư vấn, Pháp lý, Nhân sự, Ngân hàng, Dịch vụ/Du lịch/Khách sạn, Dịch vụ khách hàng

SUNEC - Chuyên viên Kế hoạch và điều phối thiết kế – Chuyên ngành Kiến trúc/Kết cấu

 Số lượng: 05  Hết hạn: 31/12/2018
 Địa điểm: Quảng Ninh, Phú Quốc - Kiên Giang, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng
 Công ty: Công ty TNHH SUNEC
 Nhóm ngành nghề: Xây dựng, Mỹ thuật /Thiết kế, Kiến trúc/Thiết kế nội thất

Tìm kiếm

Giới thiệu về sun group

Tập đoàn Sun Group được thành lập tại Việt Nam vào năm 2007 bởi một nhóm các nhà doanh nghiệp trẻ thành danh ở nước ngoài. Sau gần 8 năm nỗ lực đầu tư và phát triển, đến nay, Tập đoàn Sun Group đã có một hệ thống các công ty thành viên, phát triển các tổ hợp dự án du lịch giải trí, BĐS cao cấp và hạ tầng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở nhiều địa phương.