Danh sách tin tuyển dụng

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - CÔNG TY QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN MẶT TRỜI

 Số lượng:  Hết hạn: 30/10/2019
 Địa điểm: Hà Nội
 Công ty:
 Nhóm ngành nghề: Kỹ thuật Điện nhẹ

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÃI NGỘ

 Số lượng:  Hết hạn: 30/10/2019
 Địa điểm: Hà Nội
 Công ty:
 Nhóm ngành nghề: Nhân sự

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ KẾT CẤU CAO CẤP- BAN QLTK

 Số lượng:  Hết hạn: 30/10/2019
 Địa điểm: Hà Nội
 Công ty:
 Nhóm ngành nghề: Xây dựng

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP TRUYỀN THÔNG DU LỊCH GIẢI TRÍ

 Số lượng:  Hết hạn: 30/10/2019
 Địa điểm: Hà Nội
 Công ty:
 Nhóm ngành nghề: Marketing

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - CÔNG TY QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN MẶT TRỜI

 Số lượng:  Hết hạn: 30/10/2019
 Địa điểm: Hà Nội
 Công ty:
 Nhóm ngành nghề: Nhân sự

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH VÀ MARKETING - CÔNG TY QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN MẶT TRỜI

 Số lượng:  Hết hạn: 30/10/2019
 Địa điểm: Hà Nội
 Công ty:
 Nhóm ngành nghề: Marketing

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP MIS - BAN NGUỒN VỐN VÀ DỰ ÁN CHIẾN LƯỢC

 Số lượng:  Hết hạn: 30/10/2019
 Địa điểm: Hà Nội
 Công ty:
 Nhóm ngành nghề: Đầu tư tài chính

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP PHÁP CHẾ - BAN PT DỰ ÁN ĐÔNG BẮC

 Số lượng:  Hết hạn: 30/10/2019
 Địa điểm: Quảng Ninh, Hà Nội
 Công ty:
 Nhóm ngành nghề: Pháp lý

NHÂN VIÊN VỆ SINH CẢNH QUAN - CÔNG TY QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN MẶT TRỜI

 Số lượng:  Hết hạn: 30/10/2019
 Địa điểm: Hà Nội
 Công ty:
 Nhóm ngành nghề: Môi trường/Xử lý chất thải

TRƯỞNG PHÒNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ - CÔNG TY QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN MẶT TRỜI

 Số lượng:  Hết hạn: 30/10/2019
 Địa điểm: Hà Nội
 Công ty:
 Nhóm ngành nghề: Xây dựng

Tìm kiếm

Giới thiệu về sun group

Tập đoàn Sun Group được thành lập tại Việt Nam vào năm 2007 bởi một nhóm các nhà doanh nghiệp trẻ thành danh ở nước ngoài. Sau gần 8 năm nỗ lực đầu tư và phát triển, đến nay, Tập đoàn Sun Group đã có một hệ thống các công ty thành viên, phát triển các tổ hợp dự án du lịch giải trí, BĐS cao cấp và hạ tầng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở nhiều địa phương.