Danh sách tin tuyển dụng

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN - BAN QUẢN LÝ THIẾT KẾ

 Số lượng:  Hết hạn: 30/10/2019
 Địa điểm: Hà Nội
 Công ty:
 Nhóm ngành nghề: Điện/Điện tử

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP MARKETING - BAN TRUYỀN THÔNG MARKETING

 Số lượng:  Hết hạn: 30/10/2019
 Địa điểm: Hà Nội
 Công ty:
 Nhóm ngành nghề: Marketing

KIỂM SOÁT VIÊN NỘI NGHIỆP MẢNG CƠ ĐIỆN - BAN KIỂM SOÁT

 Số lượng:  Hết hạn: 30/10/2019
 Địa điểm: Hà Nội
 Công ty:
 Nhóm ngành nghề: Kỹ thuật Điện nhẹ, Điện/Điện tử

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP PHÁP CHẾ - CÔNG TY QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN MẶT TRỜI

 Số lượng:  Hết hạn: 30/10/2019
 Địa điểm: Hà Nội
 Công ty:
 Nhóm ngành nghề: Pháp lý

KIỂM SOÁT VIÊN NỘI NGHIỆP MẢNG XÂY DỰNG - BAN KIỂM SOÁT

 Số lượng:  Hết hạn: 30/10/2019
 Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng
 Công ty:
 Nhóm ngành nghề: Xây dựng

CHUYÊN VIÊN MARKETING - BAN TRUYỀN THÔNG MARKETING

 Số lượng:  Hết hạn: 30/10/2019
 Địa điểm: Hà Nội
 Công ty:
 Nhóm ngành nghề: Marketing

CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA - BAN TRUYỀN THÔNG MARKETING

 Số lượng:  Hết hạn: 30/10/2019
 Địa điểm: Hà Nội
 Công ty:
 Nhóm ngành nghề: Mỹ thuật /Thiết kế, Kiến trúc/Thiết kế nội thất

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ WEBSITE - BAN TRUYỀN THÔNG - MARKETING

 Số lượng:  Hết hạn: 30/10/2019
 Địa điểm: Hà Nội
 Công ty:
 Nhóm ngành nghề: IT-Phần mềm

KIỂM SOÁT VIÊN HIỆN TRƯỜNG, KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN - BAN KIỂM SOÁT

 Số lượng:  Hết hạn: 30/10/2019
 Địa điểm: Tây Ninh, Quảng Ninh, Đà Nẵng
 Công ty:
 Nhóm ngành nghề: Kỹ thuật Điện nhẹ, Điện/Điện tử

CHUYÊN GIA PHỤ TRÁCH AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG - BAN NHÂN SỰ

 Số lượng:  Hết hạn: 26/10/2019
 Địa điểm: Hà Nội
 Công ty: Tập đoàn Sun Group
 Nhóm ngành nghề: Thực phẩm&Đồ uống

Tìm kiếm

Giới thiệu về sun group

Tập đoàn Sun Group được thành lập tại Việt Nam vào năm 2007 bởi một nhóm các nhà doanh nghiệp trẻ thành danh ở nước ngoài. Sau gần 8 năm nỗ lực đầu tư và phát triển, đến nay, Tập đoàn Sun Group đã có một hệ thống các công ty thành viên, phát triển các tổ hợp dự án du lịch giải trí, BĐS cao cấp và hạ tầng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở nhiều địa phương.